KVALITA - SON.hyx - Chemické vlastnosti

 

 

 

SON.hyx - Chemické vlastnosti:
 
 
Laboratorní zkoušky prokázaly, že křišťálové sklo vykazuje vynikající chemickou homogenitu a odolnost při průmyslovém mytí. Po více než 4000 cyklů průmyslového mytí nevykazuje křišťálové sklo žádné viditelné změny a zachovává si tak všechny původní vlastnosti.

 

Je tedy možno říci, že při správném používání chemické a mechanické vlastnosti křišťálového skla zvyšují životnost výrobků z tohoto skla.
 
 

Obr. Homogenita skla (fotografie z polarimetru)
Obr. Sklenice na stopce ze skla

po více než 4000 cyklů

průmyslového mytí (lesk beze změny)