KVALITA - SON.hyx - Mechanické vlastnosti

 

 

 

SON.hyx - Mechanické vlastnosti:
 
 
Mechanická odolnost je značně zvýšena díky použitým výrobním procesům. Výrobky ze skla mají velkou schopnost pohlcovat mechanické nárazy. Díky používaným výrobním postupům se na povrchu skla nevytvářejí nepravidelnosti, a tak se snižuje stupeň křehkosti skla a zvyšuje se jeho mechanická odolnost.Laboratorní testy prokázaly následující zlepšení:

 

 

Obr. Zkouška odolnosti kalichu proti nárazům

 

 

Obr. Zkouška odolnosti stopky proti nárazům

Obr. Zkouška pevnosti stopky v krutu
Obr.

Zkouška odolnosti okrajů kalichu proti nárazům